۱۳۹۸-۱۱-۰۸

شفافیت مالی کاندیداها (ویدئو)

مردم باید به شفافیت مالی کاندیداها اهمیت دهند. نباید سلاطین مالی مدیریت انتخابات را بدست بگیرند. کسی که در دوران تبلیغات از لحاظ مالی به کسی […]