بازدید از متجمع صنعتی تراکتورسازی

پاسخ کوبنده استاد دانشگاه تبریز به ترامپ به زبان انگلیسی (ویدئو)
۱۳۹۹-۰۱-۰۳

دکتر متفکر آزاد در بازدید از کارخانه تراکتورسازی ایران

فرصت مغتنمی است قبل از شروع مجلس یازدهم برآورد میدانی از وضعیت صنعت منطقه داشته باشیم.تبریز از قدیم الایام از حوزه های مهم صنعتی کشور بوده است اما از دست دادن این رتبه و تنزل آن در سالهای اخیر موجب شده که با همکاری مسوولان و صاحبان صنایع و همچنین سایر منتخبین مردم، تحرک بیشتری داشته باشیم و به سمت برگرداندن به جایگاه قبلی حرکت کنیم.
امروز توفیق شد از مجموعه وزین تراکتورسازی و کاخانه موتورسازی و سایر کارخانه های آن بازدید کنیم.
با مجموعه ای روبرو هستیم که کاملا مدرن شده است و تولید و بهره وری توامان در آن اتفاق می افتد.
تراکتورسازی مدل موفقی برای سایر صنایع استان می تواند باشد.
در شرایط تحریمی نظر کارشناسان این است که چاره ای جز تقویت اقتصاد های منطقه ای نداریم و تبریز در این راستا می تواند به یک هاب بزرگ اقتصادی تبدیل شود.
به مردم این اطمینان و نوید رو می دهیم که به همراه سایر منتخبین برای افزایش اشتغال و بازگشت جایگاه این منطقه تمام قد از صنایع حمایت خواهیم کرد.